Preskoči na vsebino


O kraju

 

Naša župnija obsega le dva kraja: VIR in KOLIČEVO . Ležita v neposredni bližini Domžal. Ko prečkate most čez Kamniško Bistrico, na poti Ljubljana-Celje, se začne, levo od ceste, razprostirati teritorijalno majhno področje naše župnije.

  

VIR

 

Vir je naselje, ki je še leta 1931 štelo samo 392 prebivalcev, danes pa tu živi že okrog 3000 ljudi. Leži v osrednjem delu kamniško-bistriške ravni, od Domžal ga loči le še reka Kamniška Bistrica. Naselje se je razvilo ob križišču nekdanje pomembne tovorne poti med Dunajem in Trstom z Kamniško Bistrico, kjer je bil včasih brod, leta 1724 pa so zgradili prvi leseni most in postavili mitnico. Leta 1863 je naselje unicil požar, ki so ga podtaknili vojaki, katere so fantje prepodili z vasovanja. Nastanek naselja in življenje sta v tesni povezavi z vodo. Že samo ime Vir je nastalo ali od izvirov, ko je voda na prodnatem svetu privrela na dan ali od vode, ki je tekla po neurejenih rokavih struge Kamniške Bistrice. Mlinščica, ki teče skozi naselje je s svojim energetskim potencialom omogocila razvoj industrije. Zaradi nekaj velikih (Žito, Helios, Tosama, Papirnica Količevo) in številnih manjših industrijskih obratov je Vir pomembno industrijsko in zaposlitveno središce. Sem se je priselilo veliko ljudi, ki so opustili kmetovanje v Črnem grabnu in Moravški dolini, se zaposlili v tovarnah in si na Viru zgradili hiše. Vir je izrazito delavsko naselje, saj tukaj ni nobene kmetije.

 

KOLIČEVO

 

Količevo šteje 280 prebivalcev in leži med umetno strugo Mlinščice na zahodu in cesto Vir-Radomlje, v osrednjem delu Kamniškobistriške ravni. Ime je dobilo po bližnjem gozdiču, ki je bil verjetno v produ ali na gmajni, kjer so ljudje dobivali količe za oporo npr. fižolu ali grahu. Ta gozd so ljudje verjetno sami širili s pomocjo potikavcev-količev (jelša, vrba, topol), da so zavarovali obdelovalno zemljo proti pogostim poplavam. Vas se prvic omenja leta 1400. V naselju sta velika papirnica, nekdanja Bonačeva tovarna iz leta 1920, in tovarna barv, lakov in umetnih smol, ki je danes del podjetja Helios. Na Količevem je, za razliko od Vira, tudi nekaj kmetij. Odločilno vlogo v razvoju industrije na tem področju je odigrala Mlinščica, ki je zlasti v začetku dajala ceneno vodno energijo, danes pa predstavlja pomemben vodni vir industriji.
Print Friendly and PDF