Preskoči na vsebino


Zgodovina župnije

 

Leta 1998 so naši škofje odlocili, da sta Vir in Kolicevo tako velika, da bi lahko postala župnija in da dobimo »svojega« župnika, ki živi v najeti hiši na Bukovcevi cesti.

 

RAZLOGI ZA USTANOVITEV ŽUPNIJE

V zadnjih tridesetih letih je iz sorazmerno majhnih vasi Vir in Kolicevo, ki so nekoč štele kakšnih 500 duš, nastalo pravo naselje, ki trenutno štejeta nad 3400 prebivalcev. Župnijska cerkev v Dobu je iz tega razloga postala, zlasti ob praznikih, premajhna. Mnogi verniki so se torej usmerjali v druga župnijska središca, mnogi pa so tudi opušcali nedeljsko sveto mašo in prakso kršcanskega življenja. Naselja Vir in Kolicevo, ki sestavljata našo župnijo, sta bila zaradi izredno prometne ceste Ljubljana-Celje skoraj odrezani od župnijskega središca v Dobu. Verniki iz omenjenih dveh naselij so zato iskali varnejše poti za udeležbo pri svetem bogoslužju, verouku in drugih verskih dejavnostih. Mnogi med njimi so zato zahajali v Jarše, Domžale in Radomlje. Le del vernikov je kljub neugodnim cestnim razmeram še naprej prihajal v župnijsko cerkev v Dobu. Mocni pastoralni razlogi, zlasti blagor duš, so narekovali, da smo že v preteklih letih skrbeli za prevoz otrok k verouku, šmarnicam in drugim župnijskim dejavnostim v Dob. Prav tako smo se trudili za oskrbo bolnih in ostarelih onstran prometnice LJ-CE.

 

USTANOVITEV ŽUPNIJE

 

Julija 1997 smo vzeli v najem prazno hišo na Viru, Bukovceva 45, v samem središcu Vira. V njej smo uredili stanovanje za duhovnika. Na njenem vrtu pa v avgustu 1997 postavili zacasno leseno kapelo. Takratni gospod nadškof dr. Franc Rode je na Veliki šmaren, 15. avgusta 1997 posvetil oltar dvanajsterim apostolom in blagoslovil kapelo. V kapeli imamo vsak dan sveto mašo in v njej tudi podeljujemo zakramente. Kapela je razglašena kot zacasna župnijska cerkev.

 

Slovesno je bila župnija svetega Jožefa na Viru pri Domžalah ustanovljena in razglašena v nedeljo; 28. junija leta Gospodovega 1998 . Župnijo je ustanovil in slovesnost tudi vodil g. nadškof-metropolit dr. Franc Rode
Print Friendly and PDF