Predstavitev naše župnije &nbsp; V neposredni bližini Domžal, na levem bregu Kamni&scaron;ke Bistrice, so nekdaj obstajale tri vasice: Količevo, Vir in Podrečje. Prodnato področje, ki so mu rekli tudi &raquo;gmajna&laquo; je bilo dokaj nerodovitno in pogosto ga je poplavljala Bistrica. Ta delček zemlje so v zadnjih petdesetih letih poselili ljudje skoraj iz cele Slovenije. Delo so dobili v Bližnjih tovarnah: Helios, Tosama, papirnica Količevo, Žito in v nekaterih manj&scaron;ih obratih; svoja stanovanja pa so si morali na tem produ zgraditi sami. Iz nekdanjih majhnih vasic so pridni ljudje naredili prava naselja, ki so po prihodu &raquo;od vsepovsod - za kruhom&laquo; postala njihov dom. Ta delček na&scaron;e dežele je klical tudi po duhovni oskrbi. V odgovor na znamenja časa je takratni nad&scaron;kof, danes kardinal Franc Rode modro odločil, da ustanovi novo župnijo. Naselji VIR in KOLIČEVO danes sestavljata župnijo svetega Jožefa, ustanovljeno 28. junija 1998, ki &scaron;teje okrog 3.500 ljudi. Novoustanovljena župnija ni imela ne cerkve in ne župni&scaron;ča. Prvi župnik župnije Jože Tom&scaron;ič&nbsp; je dvanajst let bival v najetem stanovanju oziroma hi&scaron;i. Za bogoslužje so na vrtu ob hi&scaron;i postavili leseno kapelo sv. Družine, ki je dvanajst let služila kot župnijska cerkev. Idejni načrt za novo cerkev sv. Jožefa in pastoralni center ob njem je izdelal Feliks Hribernik. Uspelo mu je, da je cerkev svetla in topla arhitektura, ki izžareva veselo sporočilo odre&scaron;enosti &ndash; evangelij in daje prostor vsem, ki i&scaron;čejo stik z Bogom. Cerkev stoji na sredi&scaron;čni lokaciji župnije in daje &raquo;du&scaron;o&laquo; novemu naselju. Njena oblika je osmerokotnik, zvonik je na južni strani. Prezbiterij je v sredi&scaron;ču pozornosti in viden z vseh zornih kotov. Leta 2006 so začeli z gradnjo cerkve in župni&scaron;ča, kamor so se preselili 2009. Novogradnja &scaron;e ni dokončana. Cerkev počasi opremljajo glede na finančne možnosti. Blagoslov cerkve, podarjenega tabernaklja in krstnega kamna se je zgodil 19. marca 2011 po rokah nad&scaron;kofa Anton Stresa. &nbsp;http://zupnija-vir.rkc.si/index.php/content/display/3<![CDATA[TV Slovenija o župniji Vir]]><![CDATA[Cerkev]]><![CDATA[Ustanovitev župnije]]><![CDATA[O kraju]]><![CDATA[Sveti Jožef]]>